Tarieven


De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2023.

Indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, zal er een tussenkomst geboden worden vanuit het RIZIV.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, krijgt u van uw mutualiteit vaak een tussenkomst.

Deze is afhankelijk van de mutualiteit waar u bij aangesloten bent.