Tarieven

Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV en gelden vanaf 1 januari 2019. Wanneer er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, bieden zij u een tussenkomst van 75%.
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, krijgt u van uw mutualiteit vaak een tussenkomst van ongeveer 50% (afhankelijk van de mutualiteit waar u bent bij aangesloten).