Therapie
Een therapiebeurt bestaat uit 30 of 60 minuten.
Ze wordt gepland op vaste dagen.
De frequentie en de duur worden bepaald aan de hand van de onderzoeksgegevens.

Een therapie bestaat uit:

  • 1) Bespreking van eventuele overeengekomen thuisopdrachten.
  • 2) Nieuwe specifieke oefeningen voor de bepaalde problematiek.
  • Voor kinderen worden deze oefeningen in spelvorm aangeboden om zo de motivatie te verhogen.
  • 3) Afspreken van nieuwe (thuis)opdrachten.
  • 4) Korte nabespreking.
  • 5) Administratieve formaliteiten (bijvoorbeeld afspraak maken voor de volgende sessie).

  • Je kan als ouder / partner de therapie altijd bijwonen.