Terugbetaling
Terugbetaling via de mutualiteit of via het RIZIV

Elke aanvraag dient volgende documenten te bevatten.

 • - Voorschrift logopedisch bilan opgemaakt door een geneesheer-specialist.
 • - Logopedisch aanvangsbilan.
 • - Voorschrift voor logopedische therapie opgemaakt door een geneesheer-specialist.
 • - Aanvraagformulier.

 • Dit alles wordt door ons opgestuurd naar de mutualiteit waar jullie bij aangesloten zijn. Na enkele weken krijgen we bericht of de mutualiteit of het RIZIV tegemoetkomt bij de therapie en / of het onderzoek.

  Voor de verlenging van een therapie is er eveneens een voorschrift van een geneesheer-specialist of huisarts nodig.
  Er wordt een evolutieonderzoek afgenomen waarvan een logopedisch evolutiebilan gemaakt wordt.
  Vervolgens gebeurt hetzelfde als bij het eerste onderzoek.