Inne Matthys
Bachelor in de logopedie (Thomas More Antwerpen) sinds 2015.

Sinds 2015 werkzaam binnen het Logopedisch Team De Linde.

Specialisaties:
- Methaphon, behandeling van kinderen met fonologische processen (20/3/2017 en 13/4/2017)

 

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Volgt regelmatig bijscholingen en houdt zich up-to-date via vakliteratuur, diverse workshops, congressen, studiedagen e.d.